Thursday, June 17, 2021

Пројекат УСАИД за међуетничку интеграцију у образовању

Захваљујемо Вам на уложеном времену и напору да попуните упит. Тиме сте помогли у планирању и реализовању активности које ће бити најбоље у складу са потребама школе у правцу побољшања међуетничке интеграције у образовању.

Резултати истраживања ће бити објављени на нашу веб страну www.pmio.mk. На истој страни можете добити и друге информације за реализоване, актуелне и будуће активности, као и материјале везане за пројекат УСАИД за међуетничку интеграцију у образовању.

С поштовањем,
Тим ПМИО