Monday, January 17, 2022

Позив за аплицирање у оквиру компоненте Обезбеђивање стимуланса за школе и локалне заједнице за 2014 годину

Драго нам је обавестити вас за покретање активности у оквиру компоненте Обезбеџивање стимуланса за школе и локалне заједнице и почетак аплицирања за избор школа, које ће бити укључене у рад компонената. Током 2014 година, као и сваке следеће године, биће одабрано 10 школа у којима ће се имплементирати активности ове компоненте. За учешће у 2014 годину, трећа година од имплементације Пројекта, у компоненти Обезбеџивање стимуланса за школе и локалне заједнице могу аплицирати све основне и средње школе из 30 општина, које су објављене на наш веб сајт www.pmio.mk. Листа школа које могу да аплицирају у другој фази налазе се ту.

Избор школа биће реализован помоћу претходно дефинисаних критеријума и интереса, које ће школе да покаже за укључивање у активности осталих компонената Пројекта. У свакој од изабраних школа формираће се тимови за реновирањe школа, који ће бити наши партнери у току рада и чије капацитете ће се појачавати кроз специјално дизајнираних обука. Тимови за реновирање школа биће активно укључени и у планирању, организовању и реализовању реновирања, и мораће обезбедити и пружити подршку у раду, финансиским средствима или опреми, што ће значити њихов допринос у процесу реновирања. Предвиђени буџет за реновирање једне школе од Пројекат о међуетничкој интеграцији у образовању, не треба да прелази 1.200.000 денара, док учешће општина/школа треба да буде најмање 10% од укупне вредности реновирања.

Подношење апликације  почеће 03 фебруара и трајаће до 17 фебруара 2014 до 17 часова. Сав апликацијски материјал и упутства за њихову припрему су објављени на нашем веб сајту: www.pmio.mk

Попуњене апликације и сва пропратна писма на енглеском језику да се пошаљу поштом на Ул. Козле 1-б, Скопје и на е-маил до applications_c4@yahoo.com.

1. Апликација за избор школе

2. Упутство за попуњавање апликације за избор школе

3. Писмо за подршку – општина

4. Писмо за подршку – школа

5. Писмо за подршку – школски одбор

6. Писмо за подршку – савет родитеља

7. Писмо за подршку – локална заједница