Sunday, January 16, 2022

USAİDin Eğitimde Etnikler arası Entegrasyon Projesi (EEEP)

Anketi doldurmak için zaman ve çaba harcadığınız için teşekkur ederiz. Bu şekilde okulların eğitimde etnikler arası entegrasyonun iyileşmesi doğruntusunda olan ihtiyaçlarına en iyi uyacak faaliyetlerin planlanması ve uygulanması için katkıda bulundunuz.

Araştırmanin sonuçları web sayfamız www.pmio.mk da yayınlanacak. Aynı sayfadaUSAIDin Eğitimde Etnikler arası Projesiyle ilgili gerçekleşmis, aktuel ve gelecekte gerçekleştirilecek olan faaliyetler hakkında baska bilgiler ayrıca materiyaller de bulabilirsiniz.

Saygılarımızla,
EEEP ekibi