Friday, December 3, 2021

2016 Yılına Yönelik Okul ve Yerel Yönetimlerin Teşvik Edilmeleri Kapsamında Başvuru İlanı

Okul ve yerel yönetimlerin teşvik edilmeleri ve sözkonusu 4.unsur kapsamında okulların seçim işlemleri çerçevesinde mevcut olan faaliyetlerin başlangıcını Sizlere bildirmekten dolayı büyük memnuniyet duymaktayız. 2016 yılı esnasında, sözkonusu faaliyetlerin uygulanacağı 13 okul seçilecektir. 2016 yılı daha doğrusu Okul ve yerel yönetimlerin teşvik edilmeleri unsurundaki projenin uygulanmasının beşinci yılına, tüm 80 belediye ve Üsküp Büyükşehir Belediyesinden tüm ilk ve ortaokullar başvurabilirler.

Okulların seçilmesi çalışmaları, sözkonusu Projenin diğer unsurları kapsamındaki faaliyetlerine gösterdikleri ilgiye ve tanımlanacak olan kriterlere göre yapılacaktır. Seçilmiş olan okulların her birinde okul yenileme ya da tadilat heyetleri oluşturulacaktır, ki bunların tamamı tüm çalışma süreci kapsamında bizim ortağımız olarak hareket edecektir. Sözkonusu ekiplerin kapasiteleri, tarafımızca düzenlenecek olan özel tasarı eğitimleri sayesinde geliştirilecektir. Okullardaki yenileme daha doğrusu tadilat ekipleri planlamaya, organizasyona ve yenileme doğrultusundaki uygulama çalışmalarına aktif bir şekilde dahil edilecektir. Dolayısıyla ekibin, çalışma gücü, maliyet ve donanım hususlarında kendi desteklerini sunmaları gerekecektir. Bu durum da onların yenilenme sürecine verecekleri katkı olarak yer alacaktır. USAID’in Eğitimde Etniklerarası Entegrasyon Projesi kapsamındaki okul başına yenilenme bütçesi 1.200.000 Denarı geçmemelidir. Belediyelerin/Okulların proje tamamına yapacakları destek de en azından %10 olmalıdır.

Aplikasyonların takdimi (posta veya elektronik ortamda) 11 Ocak tarihinden başlayarak 25 Ocak 2016 tarihi saat 16:00’a kadar devam edecektir. Aplikasyona yönelik tüm malzemeler ve onların hazırlanmaları doğrultusunda tüm bilgiler http://pmio.mk/category/call-for-applications/ veb sitemizde yer almaktadır. Doldurulmuş olan aplikasyonlar ve tüm diğer mektuplar İngilizce olarak posta yoluyla Ul. Kozle 1-b, Üsküp adresine ve e-posta yoluyla applications_c4@yahoo.com adresine gönderilmelidir.

1. OKUL SEÇİMİ APLİKASYONU_2016

2. APLİKASYONUNUN DOLDURULMASI KILAVUZU_2016

3. DESTEK MEKTUBU – Belediye_2016

4. DESTEK MEKTUBU – Okul_2016