Saturday, October 16, 2021

Позив за аплицирање у оквиру компоненте Обезбеђивање стимуланса за школе и локалне заједнице за 2016 годину

Драго нам је обавестити вас за покретање активности у оквиру компоненте Обезбеџивање стимуланса за школе и локалне заједнице и почетак аплицирања за избор школа, које ће бити укључене у рад компонената. Током 2016 година, биће одабрано 13 школа у којима ће се имплементирати активности ове компоненте. За учешће у 2016 годину, петој години имплементације Пројекта, у компоненти Обезбеџивање стимуланса за школе и локалне заједнице могу аплицирати све основне и средње школе из свих 80 општина и Града Скопља.

Избор школа биће реализован помоћу претходно дефинисаних критеријума и интереса, које ће школе показати за укључивање у активности осталих компонената Пројекта. У свакој од изабраних школа формираће се тимови за реновирањe школа, који ће бити наши партнери у току рада и чије капацитете ће се појачавати кроз специјално дизајнираних обука. Тимови за реновирање школа биће активно укључени и у планирању, организовању и реализовању реновирања, и мораће обезбедити и пружити подршку у раду, финансиским средствима или опреми, што ће значити њихов допринос у процесу реновирања. Предвиђени буџет за реновирање једне школе од Пројекат о међуетничкој интеграцији у образовању, не треба да прелази 1.200.000 денара, док учешће општина/школа треба да буде најмање 10% од укупне вредности реновирања.

Подношење апликације почеће 11 јануара и трајаће до 22 јануара 2016 до 16 часова. Сав апликацијски материјал и упутства за њихову припрему су објављени на нашем веб сајту: http://pmio.mk/category/call-for-applications/ . Попуњене апликације и сва пропратна писма на енглеском језику да се пошаљу поштом на Ул. Козле 1-б, Скопје и на е-маил до applications_c4@yahoo.com.

1. Апликација за избор школе_2016

2. Упутство за попуњавање апликације за избор школе_2016

3. Писмо за подршку – општина_2016

4. Писмо за подршку – школа_2016