Saturday, September 19, 2020
The USAID Interethnic Integration in Education Project Ended

The USAID Interethnic Integration in Education Project Ended

Over 1000 teachers, students, parents, representatives of the educational institutions, civil society organisations, USAID and ...

Read More

Conference for Sharing Good Practices for Maintenance of School Buildings Held

Conference for Sharing Good Practices for Maintenance of School Buildings Held

After the organized trainings for maintenance of the schools intended for the members of the ...

Read More

Conducted creative corners training

Conducted creative corners training

By the end of January, a three-day training was conducted in Skopje for creative corners ...

Read More

Demonstration schools – where were we and what changed in the meantime?

Demonstration schools – where were we and what changed in the meantime?

In the course of the week, in four demonstration schools: PS “Brakja Miladinovci“ and ES ...

Read More

Improved school environment for the elementary school students in Krusevo and Mogila

Improved school environment for the elementary school students in Krusevo and Mogila

At the end of December, two ribbon-cutting ceremonies were held in the elementary schools “Sv. ...

Read More

Електронско истражување во училиштата вклучени во Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието (ПМИО)

  • кликнете тука доколку сакате да го пополните прашалникот за електронско истражување на ПМИО на: МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

Hulumtim elektronik në shkollat e kyçura në Projektin e USAIDit për integrim ndëretnik në arsim (PINA)

  • klikoni këtu nëse dëshironi të plotësoni pyetësorin për hulumtimin elektronik për PINA në: GJUHËN SHQIPE

USAİDin Eğitimde Etnikler arası Entegrasyon Projesine (EEEP) katılan okullarda elektronik araştırması

  • EEEPin elektronik araştırma anketini turkçe dilinde doldurmak isterseniz buraya tıklayınız: TÜRKÇE

Електронско истраживање у школама укљученим у пројекту УСАИД-а за међуетничку интеграцију у образовању (ПМИО)

  • кликните ту уколико желите да попуните упит за електронско истраживање ПМИО на: СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Доколку сакате да го промените јазикот во текот на пополнувањето, затворете го прашалникот кој го пополнувате, вратете се на e-mail порака, кликнете повторно на линкот кој ќе ве прати до линковите за избор на јазикот. Таму ќе кликнете на соодветниот ЛИНК (јазик) и може да продолжите со пополнувањето. При тоа, имајте предвид дека ќе мора одново да започнете да ги одговарате сите претходни прашања доколку изберете друг јазик.

Nëse dëshironi të ndërroni gjuhën gjatë plotësimit të pyetësorit, mbyllni pyetësorin që e plotësoni, kthehuni në e-mailin, klikoni përsëri në linkun I cili do t’ju dërgon deri te linqet për zgjedhjen e gjuhës. Aty do të klikoni në LINKUN (gjuhën) adekuat/e dhe mund të vazhdoni me plotësimin. Në këtë rast duhet të keni parasysh që do të duhet të filloni t’u përgjigjeni përsëri të gjitha pyetjeve paraprake përderisa zgjedhni gjuhë tjetër.

Anketi doldurma esnasında eğer dili değiştirmek isterseniz, doldurmakta olduğunuz anketi kapatın, e-postanıza geri dönün, yine sizi dil seçenekleriyle olan linklere gönderecek linke tıklayınız  . Orda istediğiniz LİNKE (dile) tıklayıp anketi doldurmaya devam edebilirsiniz. Bu durumda, başka bir dil seçerseniz bütün önceki sorulara yeniden cevap vermeniz gerekeceğini göz önunde bulundurun.

Уколико желите да промените језик у току попуњивања, затворите упит који попуњујете, вратите се на e-mail поруку, кликните поново на линк који ће вас послати до линкове за избор језика. Тамо кликните на соодветни ЛИНК (језик) и може да продужите са попуњавањем. При то, имајте у обзир да ћете морати поново да започнете са одговарањем сва претходна питања уколико изаберете други језик.