Friday, September 18, 2020
The USAID Interethnic Integration in Education Project Ended

The USAID Interethnic Integration in Education Project Ended

Over 1000 teachers, students, parents, representatives of the educational institutions, civil society organisations, USAID and ...

Read More

Conference for Sharing Good Practices for Maintenance of School Buildings Held

Conference for Sharing Good Practices for Maintenance of School Buildings Held

After the organized trainings for maintenance of the schools intended for the members of the ...

Read More

Conducted creative corners training

Conducted creative corners training

By the end of January, a three-day training was conducted in Skopje for creative corners ...

Read More

Demonstration schools – where were we and what changed in the meantime?

Demonstration schools – where were we and what changed in the meantime?

In the course of the week, in four demonstration schools: PS “Brakja Miladinovci“ and ES ...

Read More

Improved school environment for the elementary school students in Krusevo and Mogila

Improved school environment for the elementary school students in Krusevo and Mogila

At the end of December, two ribbon-cutting ceremonies were held in the elementary schools “Sv. ...

Read More

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС ЗА ГРАДЕЖНИ ФИРМИ И ФИРМИ КОИ ИЗВЕДУВААТ ЗАВРШНИ РАБОТИ ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО – Затворен

Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието има потреба од лиценцирани и легално регистрирани правни лица за изведба на градежни работи и завршни работи во градежништвото, високоградба, нискоградба, електрика и машинство.

За таа цел ги повикуваме сите лиценцирани градежни фирми и фирми кои се специјализирани за завршни работи во градeжништвото, а што пројавуваат интерес за работа со Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието да се пријават и да ја поднесат следната документација:

  1. Oбразец 1 – Писмо за изразување интерес за соработка и
  2. Образец 2 –  Регистар на изведувачи со следниве информации:
  • Релевантни податоци за фирмата;
  • Информации за квалификуваност на вработените;
  • Број на вработени овластени инженери (архитекти, градежни, електро и машински инженери) од доменот на надзор при изведба и нивни CV-а и
  • Референтна листа на правниот субјект за претходно работно искуство во градежништвото (особено за објекти од образованието).

Образците 1 и 2 можете да ги превземете подолу.

Сите документи да се поднесат до Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието, Компонента 4 – Обезбедување стимул за училиштата и локалната задница (Реновирање на училишта) до среда 30 мај, 2012 г. на следнава адреса: улица “Козле” 1 б, 1000 Скопје, со назнака “за изведувач“.

Дополнителни информации можете да добиете на следниот телефонски број +389 (0) 2 306 7981 локал 116.

Obrazec 1-pismo za izveduvaci

Obrazec 2-Registriranje na izveduvaci