Sunday, August 1, 2021

22.05 – Kanatllarc, Prilep – Aktivitet përbashkët i nxënësve në SHF „Kirill i Metodi“…

22.05 – Kanatllarc, Prilep – Aktivitet përbashkët i nxënësve në SHF „Kirill i Metodi“

Prej në ora 10:30 deri në 13:30, në kuadër të programit për grante të vogla, shkolla do të realizojë aktivitete të përbashkëta me shkollën e saj partnere SH “Sinisha Stoillov” nga Zërnovci. Nxënës të të dyja shkollave, në çifte të përziera, do të bëjnë kanatiere me dizajne të ndryshme. Një grup tjetër i nxënësve do të shkruajnë tekst me temë “Fuqia e fjalës së shkruar”. Në kuadër të aktiviteteve planifikohet të mbahet ndeshje sportive në futboll dhe basketboll me ekipe me përbërje të përzier ku do të marin pjesë 32 nxënës. Paralelisht me këtë aktivitet në oborrin e shkollës, nxënësit e klasës 5-9 do të pikturojnë me temë “Të ndryshëm por të njëjtë” .