Monday, October 25, 2021

Објава на позив за избор мастер предавача у Компоненти за изградњу капацитета школског руководства и наставника, 17 – 27 мај, 2012

Пројекат УСАИД-а за међуетничке интеграције у образовању објављује позив за избор мастер предавача у оквиру компоненте Изградња капацитета школског руководства и наставника.

Опис пројектних активности

Активности у овој компоненти су усмерене ка јачању капацитета образовних институција и општина како би подржале реализацију мултиетничких активности у свим основним и средњим школама у Републици Македонији.

Планиране су различите обуке на којима ће учествовати представници образовних институција, општине и школе (наставници, директори, стручни сарадници, чланови школских одбора, родитељи, ученици).Исто тако предвиђене су активности за подршку школа чиме ће се обезбедити одрживост мултиетничких активности и после завршетка пројекта.Пројектне активности одвијаће се од јуна 2012 до краја 2015 године.

Пројектним активностима руководиће тимови за школску интеграцију у свим основним и средњим школама, примењујући приступ “ деловање  школе у целини” са константном подршком и смерницама које ће добијати у сарадњи са Бироом за развој образовања,Центром за стручно образовање и обуку, Државним просветним инспекторатом, Државним испитним центром и са општинама у Републици Македонији.

Очекивани резултати од реализације пројекта су:

·    Повећана знања ученика о садржинама које могу допринети  међуетничкој комуникацији и разумевању;
·    Повећана знања и вештине наставника и других запослених у школама у спровођењу мултиетничких активности у настави и ваннаставним активностима;
·    Успостављена сарадња међу наставницима на професионалном плану усмерена на повећање међуетничког разумевања и поштовања у  заједници;
·    Повећана сарадња између школе и локалне заједнице, школских одбора и родитеља у спровођењу заједничких мултиетничких активности/пројекти са ученицима;
·    Изграђен систем менторских активности као  подршка активностима у међуетничкој сарадњи;
·    Укључене активности о међуетничкој сарадњи у годишњим школским програмима;
·    Повећана сарадња и размена добрих искустава међу школама у општинама и/или меѓу општинама преко мреже интегрисаних школа.

Начин аплицирања
Приликом аплицирања треба имати у виду следеће ствари:
1.    На позив за избор мастер предавача могу да се пријаве;
·    Практичари из школа ( директори, стручна служба, наставници из основних и средњих школа);
·    Наставници са педагошких факултета;
·    Предавачи из невладиних организација;
2.    Изабрани мастер предавачи имаће следеће одговорности:
·    Учешће у  “обукама за обучавање” и комплетирање процедуре за квалификовање предавача.
·    Спровођење обука са разним циљним групама од основних до средњих школа подељених у три фазе ( пилот фаза – 2012; друга фаза – 2013 и трећа
·     фаза – 2014).
·    Подршка школама у дисеминацији обука по школама.
3.    Заинтересовани кандидати за избор мастер предавача треба да доставе следећа документа:
·    Кратку биографију;
·    Попуњен формулар за апликацију који може да нађе овде;
·    Приложени сертификати по смеровима наведеним у апликацији.
4.    Апликација и друга документа спремају се на македонском језику. Кандидати чији македонски није матерњи језик да доставе документацију и на свом матерњем језику.
5.    Избор мастер предавача се прави на основу дефинисаних критеријума  изнесених у формулару за апликацију и приложених докумената.
6.    Подношење апликација  и других докумената започеће 17.05.2012 и трајаће до 27.05.2012 године.
Попуњене апликације и друге наведене документе послати:
·    Поштом на адресу ПМИО – Компонента 2, ул. Козле 1-6, Скопље и
·    Електронском поштом до sjankulovska@mcgo.org.mk.

Детаљније информације у вези апликације можете добити на телефон 2 3067 981 – локал 115 или 118.