Wednesday, December 8, 2021

Електронско истраживање о meћутеничкој интеграцији у образовању у основним и средњим школама

Пројекат УСАИД о мећуетничкој интеграцији у образовању (ПМИО), у сарадњи са Министарством за образовање и науку и Бироом за развој образовања, спроводи електронско истраживање у СВИМ основнин и средњим школама у Репиблици Македонији. Циљ истраживања је да се сагледа текуће стање у школама у вези са међуетничком интеграцијом у образовању.

Упитник за попуњивање, доступан је на страни http://prasalnik.pmio.mk и то на четири наставна језика на којима се изводи настава у земљи(македонском, албанском, турскон и српском).

На овој страни дате су основне информације о истраживању и могућношћу приступања до „Корисничког упутства“, које садржи смернице о попуњивању упитника као и до  „Упитника“, чиме се омогућава најава о почетку његовог попуњивања.

Упитник ће бити доступан за попуњивање у периоду од 15 до 31 августа, 2012 године.


prasalnik.pmio.mk